Súčasťou výrobného programu je divízia spracovania plechov od rezania laserom, ohýbania, opracovania povrchu, zvárania - robotizovaného aj ručného, povrchovej úpravy práškovou technológiou, ktorej výstupom sú hotové výrobky - plechové diely a polotovary pre ďalšie spracovanie.

Rodinný podnik spája osobnú zainteresovanosť vo všetkých ako výrobných tak rozhodovacích a riadiacich procesoch s ambíciami byť spoľahlivým, serióznym a dôveryhodným partnerom našim zákazníkom.

Spoločnosť, najmä prostredníctvom našich zahraničných partnerov, ale časť aj na priamo dodáva našu produkciu do krajín Eurozóny a to najmä Nemecka, Rakúska, Holandska, Belgicka, Dánska, Talianska, Česká Republika, Poľsko, Chorvátsko a Francúzka.

Táto filozofia odzrkadľuje úspech medzinárodného obchodu. Takmer 95% výrobkov z celkovej produkcie sa exportuje do spomenutých krajín a slúžia viac ako 1500 zákazníkom. Na domácom trhu sú to výrobky/polotovary, ktoré sú predmetom ďalšieho spracovania na dokončenie hotových výrobkov, ako sú laserové výpalky, rúry a profily, zvárané pletivá a podobne.