Január 2011 – inštalujeme novú CNC technológiu AIM AFC10 pre 3D ohýbanie hladkého drôtu. Technológia s robustným dizajnom je navrhnutá pre ohýbanie akéhokoľvek technologicky možného 3D/2D tvaru z hladkého drôtu hrúbky od 3 do 10 mm o pevnosti blížiacej sa k 550 (MPa – pri najväčšej hrúbke 10 mm).

Táto technológia si berie drôt priamo z cievky narovná si ho, ohne, odstrihne a tak vytvorí drôtený výrobok navrhnutý s použitím softwarového balíka ktorý sa vyznačuje flexibilitou a jednoduchosťou pri programovaní. Vylepšené servo pohony umožňujú prácu vo vysokých rýchlostiach bez akejkoľvek straty presnosti a opakovateľnosti.