Plechové diely a rôzne drobné zvarence zvárané po hranách a prečnievajúce zvary je potrebné obrúsiť tak aby sme vytvorili zjednotený povrch, plynulý prechod a dosiahli čo možno najlepší vizuálny vzhľad. Pásová brúska PBM 30 na kov bola inštalovaná s cieľom dosiahnuť predovšetkým kvalitu pri všetkých typoch materiálu a technológiách brúsenia.

Rozmer pracovného stola je 1000 x 3000 mm.

komad brusenie povrchu