S rastúcimi požiadavkami na koróznu odolnosť ( 300 h a viac v soľnej komore) dielcov po úprave ich povrchu sme sa zamerali na kvalitu povrchu a hrán pred ich samotnou povrchovou úpravou a do výrobného procesu sme zaradili technológiu odihľovania a zaobľovania hrán. Je to inovatívny proces spracovania plechových dielcov pričom zaobľovanie hrán je realizované na vonkajších aj vnútorných kontúrach dielcov pálených laserom alebo vysekávaných a to obojstranne až do 50 mm hrúbky plechu v jednom pracovnom postupe. Odihľovací stroj SBM-M S2 môže pri striedavej prevádzke na sucho obrábať oceľové aj antikorové súčiastky.

Výhody procesu:

  • zrovnomernenie povrchových plôch
  • odstránenie ostrej hrany po vysekávaní alebo mikrojointu po rezaní laserom
  • zaoblená hrana = dostatočná plocha = dostatočný nános média podľa typu úpravy
  • dokázateľne vyššia korozívna odolnosť na hranách pri soľnom teste