Pre skvalitnenie výroby drobných zvarencov a plechových dielov delených laserom, vysekávačkami a postupovými nástrojmi sme zaradili do výrobného procesu technológiu vibračného omieľania, ktorá prispieva ku zrovnomerneniu povrchových plôch, odstraňuje laserom vytvorenú oxidačnú vrstvu na hranách, ostrú hranu a mikrojointy, rôzne vyplaveniny a prskance po zváraní.

Vibračné omieľanie (mokrý proces s vysušovaním) je hromadná predúprava povrchu, pri ktorej dochádza k treniu výrobku s omieľacími telieskami vibračným pohybom v omieľacom bubne, do ktorého sa pridáva kvapalina s odmasťovacím účinkom alebo s prídavkom inhibítorov korózie a následne výrobok prechádza sušiacim vibračným bubnom. Na základe špecifickej potreby a požadovaného výsledku povrchu výrobku sa do bubna pridávajú omieľacie telieska z rôznych materiálov (keramické čipsy, oceľový granulát, kamienky, korundové telieska, plastové telieska plnené abrazivom a pod.) rôzneho tvaru a veľkostí.