Technologický park je doplnený o pridružené technológie ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie jednotlivých technologický operácii medzi ktoré patrí rovnanie drôtu, ťahanie drôtu, valcovanie drôtu na pásku, tryskanie oceľovým granulátom, 2D ohýbanie rúr a profilov, CNC delenie rúr s odihľovaním a excentrické lisy do 63 ton.

Excentrické lisy

Ohýbanie rúr a profilov

Rovnanie drôtu

Naša spoločnosť ma k dispozícii 2 rovnačky drôtu od talianskej spoločnosti VITARI. Vieme ponúknuť rovnanie drôtu z cievky od priemeru 3 mm do 10 mm. Min. dĺžka drôtu je 200 mm a maximálna 3000 mm.

Rovnanie plechu

Ťahanie drôtu

Valcovanie pásky